Biomasa

Tak jednoduché jako „nadzemní a podzemní vegetativní materiál“; nebo složitější, aby zahrnoval mikrobiální příspěvky nebo konkrétní použití, například pro palivo.