Biologická půdní kůra

Také se nazývají mikrobiotické, mikrofytické, kryptobiotické nebo kryptogamické krusty. Živá komunita bakterie, mikro houby, sinice, zelená řasy, mechy, játrovkya lišejníky, které rostou na povrchu půdy nebo těsně pod ním. Biologické kůry mohou silně ovlivnit morfologii povrchu půdy, stabilizovat půdu, fixovat uhlík a dusík a mohou se buď zvyšovat nebo snižovat infiltrace. Procentní krytí a komponenty kůry se mohou lišit na krátké vzdálenosti. Identifikace organismů biologické kůry je zjednodušena použitím tří širokých morfologických skupin: sinice skupina zahrnuje sinice a zelené řasy, mech skupina zahrnuje krátké a vysoké mechy, ale ne klub mech rohože, jako například v severních zeměpisných šířkách, nebo špice mech, lišejník skupina zahrnuje crustose, želatinový, squamulóza, foliose a fruiticose lišejník, jakož i játrovky.