Vodní hladina

Horní povrch podzemní voda nebo hladina v zemi, kde je voda pod atmosférickým tlakem. Lze rozeznat různé horizonty, například nejvyšší a nejnižší průměrnou výšku podzemní voda úroveň v létě nebo v zimě.