pocení

Proces, při kterém rostliny ztrácejí vodu vypařování kapalné vody na povrchu buněk stomatu, vodní pára difundovala listem otvory průduchy.