Celková faktorová (vícefaktorová) produktivita

1) Opatření účinnost všech vstupů do výrobního procesu. (http://www.businessdictionary.com). 2) Měří zbytkový růst celkové produkce firmy, průmyslu nebo národní ekonomiky, který nelze vysvětlit akumulací tradičních vstupů, jako je práce a kapitál (www.boundless.com; wikipedia).