Ornice

Povrchová půda horizont (A), který je při kultivaci modifikován a označen jako Ap.