Struktura

Projekt agregace primárních půdních částic do jednotek oddělených od sebe slabými povrchy,