Půdní hrozba

Půda může ztratit svoji produktivitu funkce v důsledku degradace půdy. Příklady půdních hrozeb jsou: okyselenízhutnění, kontaminace (znečištění), pokles v organická hmota v půdě, pokles půdy biologická rozmanitost, desertifikace, eroze, záplavy a zaznamenávání vody, sesuvy půdy, zasolení.