Struktura půdy

Uspořádání půdních částic do agregáty které tvoří strukturální jednotky. Velikost, tvar a odlišnost se používají k popisu půdy struktura. Zemědělci často popisují půdu struktura slovy jako drobivý nebo hloupý.