Vlastnosti půdy

Chemické, fyzikální nebo biologické vlastnosti půdy, které mohou naznačovat její úroveň funkce of ekosystémové služby. Vlastnosti mohou být dynamické nebo inherentní charakteristiky. Viz také kvalita půdy indikátor.