Půdní organická hmota

Celkem organická hmota v půdě. Lze jej rozdělit do tří obecných skupin: bydlení biomasa mikroorganismů, čerstvých a částečně rozložených zbytků (aktivní frakce) a dobře rozloženého a vysoce stabilního organického materiálu. Podestýlka na povrchu není obecně zahrnuta jako součást půdy organická hmota.