Písek

Půdní částice o průměru 0.06–2.0 mm s nízkou specifickou plochou NEBO třídní strukturou půdy se 65% nebo více písku a méně než 8% jíl. Na rozdíl od jílů se písčité půdy nesnižují a bobtnají při sušení a smáčení, a pokud nejsou uměle zhutněny, jsou rychle propustné. (Pozn .: USDA klasifikace používá 0.05 místo 0.06).