Odtok

Projekt srážky vypouštěny do proudových kanálů z oblasti. Voda, která stéká z povrchu země, aniž by se ponořila do půdy, se nazývá povrchový odtok. Voda, která vstupuje do půdy před dosažením povrchových toků, se nazývá podzemní voda odtok nebo průsakový tok z podzemní voda.