Kořenová zóna

Část půdy, do které mohou proniknout kořeny rostlin.