Pedo-klimatické pásmo

Zóny, které jsou relativně homogenní z hlediska podnebí a půdy (např. Metzger et al., 2005).