Sesuv půdy

Obecný termín pro a hromadný pohyb terén a proces charakterizovaný středně rychlým až rychlým (více než 30 cm za rok) transportem svahu pomocí gravitačních napětí, masy hornin a regolit které mohou nebo nemusí být nasycené vodou.