horizont

Jedna z vrstev, které se tvoří v půdě profil v důsledku tvorby půdy Procesy. Horizont se může zobrazit jako definovaná viditelná vrstva. Jedna vrstva v půdě profil s podobnými vlastnostmi nebo materiálem, ale lišící se alespoň jednou vlastností, např. barvou nebo textura ze sousedních horizontů nahoře nebo dole v profil; diagnostický horizont: Dominantní vlastnost půdy nebo materiál definuje název horizontu, např. gypsický horizont, který má výrazné obohacení síranem vápenatým (sádra: CaSO4); genetický horizont v závislosti na typu pedogeneze.