Podzemní voda

Sladká voda nalezená pod zemským povrchem, která vyplňuje dutiny zemské kůry (póryštěrbiny atd. v půdě, písek a rock) souvisle,