Spodní vody

Ta část vody pod povrchem země pod tlakem rovným nebo větším než je tlak atmosféry. Viz také hladina vody.