Zemní kryt (GC)

Nejčastěji používaná agronomická praxe v CA, při níž je povrch půdy mezi řadami jednoletých nebo víceletých plodin chráněn proti eroze. Pomocí této techniky je nejméně 30% půdy chráněno buď zasetými krycími plodinami, spontánní vegetací nebo inertními kryty, jako jsou zbytky prořezávání nebo listy stromů. Pro zakládání zasetých krycích plodin a šíření inertních pokryvů musí zemědělci používat metody v souladu s principem minimálního obsahu půdy v CA rušení.