Zelená infrastruktura

Zelená infrastruktura řeší prostorové struktura přírodních a polopřirozených oblastí, ale také dalších environmentálních prvků, které občanům umožňují těžit z jejích mnoha služeb. Základním principem zelené infrastruktury je, že stejná oblast půdy může často nabídnout více výhod, pokud jsou její ekosystémy ve zdravém stavu. Investice do zelené infrastruktury se obecně vyznačují vysokou návratností v čase, poskytují pracovní příležitosti a mohou představovat nákladově efektivní alternativu nebo doplňovat „šedou“ infrastrukturu a intenzivní využívání půdy změna. Slouží zájmům lidí i přírody. (www.nwrm.eu)