Záplava

Zaplavení půdy u vodního toku v důsledku nadměrného množství hladina vody. To může způsobit přidání sedimentu na povrch země i do vody