Vyčerpání

Postupné vyčerpání zásob živin a organická hmota v půdě.