Evapotranspirace

Proces, kterým voda prochází z kapalného do plynného (plynného) stavu pocení z vegetace a vypařování z půdy a povrchů rostlin. Rychlost evapotranspirace se obvykle vyjadřuje v mm den-1; lze rozlišovat mezi potenciální evapotranspirací při neomezené dostupnosti vody a skutečnou evapotranspirací při omezené dostupnosti.