Vypařování

Rychlost ztráty vody z kapalného do plynného (plynného) stavu z otevřené vody, mokré půdy nebo povrchu rostlin, obvykle vyjádřená v mm den-1.