Eroze

Opotřebení povrchu země vodou, větrem, ledem, gravitací nebo jinými přírodními nebo antropogenní prostředky, které obrušují, oddělují a odstraňují částice půdy nebo skalní materiál z jednoho bodu na zemském povrchu, například depozice jinde, včetně gravitačního tečení a tzv zpracování půdy eroze.