Kapkové zavlažování

Aplikace vody pod nízkým tlakem potrubním systémem v předem stanoveném vzoru, aplikovaná jako malý výtlak v blízkosti každé elektrárny a nastavitelná irigace trysky nebo kapátka. Obvykle se volá