Desertifikace

Proces, ve kterém se relativně suchá země stává stále vyprahlá, obvykle ztrácí vodní útvary, vegetaci a divokou zvěř buď přímo prostřednictvím změny klimatu, nebo nepřímo degradací půdy v důsledku špatného hospodaření.