Ořezový systém

Typ plodiny, střídání plodina agronomické techniky řízení (např. zpracování půdy praxe, irigacea živiny a ochrana proti škůdcům) používané na konkrétním poli po řadu let (Nafziger, 2012).