Výnos plodiny

Množství sklizené plodiny na jednotku plochy, vyjádřené buď jako celkový výnos (biomasa) nebo jako tržní výnos (kg / ha nebo t / ha).