Střídání plodin

Časové střídání různých druhů plodin (sekané vs. zvednuté, jednoděložné vs. dvouděložné, roční vs. trvalky) na kusu zemědělské půdy.