Krycí plodina

Sklizená plodina pěstovaná mezi dvěma hlavními obdobími plodin, určená zejména k ochraně strukturálních aspektů úrodnost půdy a snížit eroze.