Partner 8 - Evropská komise - Společné výzkumné středisko (SVS)

Evropská komise - Společné výzkumné středisko (JRC), Via E. Fermi, 2749, Ispra (VA), 21027-Itálie

 

Institut

Evropská komise - Společné výzkumné středisko (SVS)

JRC

 
Změna hesla Společné výzkumné středisko (JRC) je vědecká a znalostní služba Evropské komise, která zaměstnává vědce k provádění výzkumu s cílem poskytovat nezávislé vědecké poradenství a podporu politice EU.
Web ústavu https://ec.europa.eu/jrc/
Role v projektu Partner projektu
 
Personál
Jméno a Příjmení Kontaktní údaje Kvalifikace Fotografie
Dr. Emanuele Lugato Tel: + 39 0332 789672

Agronom, půdní vědec, odborník na dynamiku organického uhlíku v půdě a modelování ve velkém měřítku.

 

EmanueleLugato Malý
Dr. Arwyn Jonesová Tel: + 39 0332 789162

Soil Project Leader ve společnosti JRC, background in quaternary geology, remote sensing and GIS, coordinator State of soil in Europe Report amd JRC Soil Atlas Series

 

ArwynJones Malý