Chris Stoate - SS6

Chris Stoate - SS6

Zavedení travních hnojí do orných rotací má potenciál zlepšit struktura půdy a organická hmota. To má výhody pro rotaci orné půdy, ale může to také zvýšit vodu infiltrace sazby během bouří s výslednými výhodami, pokud jde o zvládání povodňových rizik v povodí. Snížené odtok ze zemědělských povodí může také vést ke zlepšení kvality vody a vodní ekologie.

V jednom z našich replikovaných pokusů o spiknutí v rámci projektu SoilCare financovaného EU jsme vybrali pět moderních hluboce zakořeněných odrůd zemědělské trávy jako nejpravděpodobnější způsob, jak voda proniknout hluboko do půdy. profil, spíše než utíkat z povrchu. Každý kultivar byl zastoupen jako 50% složka jinak standardní směsi zrn a jetelů, přičemž kontrolní pozemky obsahovaly pouze tuto standardní směs. Celá oblast byla spásána ovcemi a rozřezána na siláž podle standardní praxe, ale ve třech a čtyřech letech experimentu jsme ohradili třímetrový pás, který byl nepoškrábaný a nepokosený.