Study site 01: Flanders, Belgium

Study site 01: Flanders, Belgium (2)

Wednesday, 08 April 2020 20:50

Media artikelen

Written by
Country/Media type Title with link Source type Date
 Belgium      
 Article Effectief werken aan dem bodemkwaliteit

 Management & Technology   magazine

 26.05.18
 Article SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken  National   information   centre for   agriculture  05.12.17
 Article SoilCare: voor rendabele en duurzame gewasproductie in    
Monday, 13 February 2017 14:35

Flanders

Written by

WAAROM SOILCARE?  challenge

De Europese productie van gewassen wordt uitgedaagd om concurrerend te blijven, en tegelijkertijd de negatieve milieueffecten te verminderen. Op dit moment worden productieniveaus in sommige teeltsystemen op peil gehouden door een verhoogde gift van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor verliezen van de productiviteit als gevolg van verminderde kwaliteit van de bodem worden gemaskeerd. Door een toename van het gebruik van agrarische grondstoffen stijgen de kosten en kan de winst afnemen. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor het milieu. Bodemverbetering is nodig om de negatieve spiraal van degradatie, toenemende externe giften, hogere kosten en schade aan het milieu te doorbreken.

DOEL

Het algemene doel van SoilCare is om het potentieel van bodemverbeterende teeltsystemen te beoordelen en om plaatsafhankelijk, bodemverbeterende  teeltsystemen te identificeren en te testen, die de winstgevendheid en duurzaamheid in Europa positief beinvloeden. Hoofddoelstellingen

  • Om te bepalen welke teeltsystemen kunnen worden beschouwd als bodem verbeterend, om de huidige voor- en nadelen te identificeren en om de huidige en potentiële impact op de kwaliteit van de bodem en het milieu te beoordelen.
  • Het selecteren en testen van bodem verbeterende teeltsystemen in 16 Study Sites in heel Europa.
  • Het ontwikkelen en toepassen van een geïntegreerde methodologie die voordelen en beperkingen, de winstgevendheid en de duurzaamheid van bodemverbeterende teeltsystemen in de Study Sites kan vaststellen.
  • Het bestuderen van de belemmeringen voor adoptie en het analyseren van hoe boeren door het gebruik van stimulansen kunnen worden aangespoord om geschikte bodemverbeterende teeltsystemen te gaan toepassen.
  • Het ontwikkelen en toepassen van een methode om de Study Site resultaten op te schalen naar Europees niveau.
  • Het ontwikkelen van een interactieve tool voor de selectie van bodemverbeterende teeltsystemen voor toepassing in heel Europa.
  • Het analyseren van het effect van landbouw- en milieubeleid op de toepassing van teeltsystemen.